Το  έργο LIFE-IP CEI-Greece  διοργανώνει τριήμερο Περιφερειακό  Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία