Τα μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης μέχρι και τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023