Στην υπερβολική ταχύτητα αφορούσε το 50% των παραβάσεων που βεβαίωσαν οι τροχονόμοι στη Θεσσαλονίκη