Αποκατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου των αστυνομικών υπηρεσιών σε Ανατολική Μακεδονία- Θράκη  Σέρρες και Λήμνο