Σύνθεση Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

To νέο διοικητικό συμβούλιο   του ΦΣΘ με πρόεδρο τον Διονύσιο Ευγενίδη Σε σώμα με πρόεδρο τον Διονύσιο Ευγενίδη συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) μετά από τις εκλογές της 27ης...