Μίμης Παπαϊωάννου- Το αντίο στον άνθρωπο και στο ποδοσφαιριστή