Συγκέντρωση -αποστολή βοήθειας σεισμοπλήκτων Τουρκίας – Συρίας από την ΑΗΕΡΑ