Χρέωση ενός ευρώ στους έντυπους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.