«Το Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου»


17:43:51,12/14/2018
Εξώφυλλο "Το Μυστικό του Μπλέ Κύκλου"

Το βιβλίο στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών

Γνώσεις για το νερό παρέχει το εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο το «Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου» (Εκδόσεις Παπαδόπουλος),  για το οποίο συνέπραξαν ο συγγραφέας Αντώνης  Παπαθεοδούλου, η εικονογράφος Ίριδα Σαμαρτζή και τα μέλη της επιστημονικής  ομάδας  του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, που διευθύνει η Δρ. Δέσπω Φάττα – Κάσινου.

Στην έκδοση συνεργάστηκαν οι ερευνήτριες Δρ. Ειρήνη Μιχαήλ – Κορδάτου και Δρ. Λήδα Ιωάννου – Ττόφα και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «Νηρέα»  Δρ. Κώστας Μιχαήλ. Το «Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου» είναι διαθέσιμο στα  βιβλιοπωλεία της  Ελλάδας και  της Κύπρου.

Το βιβλίο  στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσα από την ενημέρωση, τη γνώση και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία του πιο πολύτιμου αγαθού στη Γη, που είναι το  νερό.

Επάνω σε αυτόν το βασικό άξονα δομείται και το περιεχόμενο του βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις ευχάριστες διαθεματικές  ενότητες  περιγράφεται ο  «αέναος κύκλος του νερού».

Αρχικά εξηγείται το  τι είναι το νερό, η χημική δομή και οι  ιδιότητές του,  ο  κύκλο του, η χρήση του, καθώς και η  σημασία του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται  το πρόβλημα της ανεπάρκειας των υδατικών πόρων στον πλανήτη, καθώς και η  διαδρομή του νερού από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις μονάδες επεξεργασίας προκειμένου να φτάσει καθαρό στη βρύση.

Το βιβλίο εστιάζει στη ρύπανση – μόλυνση του νερού που προκαλείται από ρύπους αναδυόμενου ενδιαφέροντος (δίνοντας έμφαση στα αντιβιοτικά φάρμακα), στη δημιουργία των αστικών λυμάτων, στη βιολογική επεξεργασία και στην επαναχρησιμοποίησή τους,  στη γεωργία και για τον  εμπλουτισμό των  υδροφορέων .

Αναφέρεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης, όπως είναι η διάδοση των αντιβιοτικών και των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτήρια στο περιβάλλον.

Ο κάθε αναγνώστης  μπορεί  να θαυμάσει σε μια εξαιρετική εικονογράφηση από την Ίριδα Σαμαρτζή και την υπό ανέγερση Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

Το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα και αναμένεται να εκδοθεί στα Αγγλικά. Υφίσταται ήδη μεγάλο ενδιαφέρον μετάφρασης  του περιεχομένου  και σε πολλές άλλες γλώσσες, καθώς η Δράση NEREUS ES1403 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο επιστημόνων – οργανισμών που περιλαμβάνει 380 μέλη από 43 χώρες του κόσμου. Το όλο πόνημα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, ώστε να  βοηθήσει  στην καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό βιβλίο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης COST ES1403 του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST με την επωνυμία ΝEREUS, την οποία προεδρεύει και συντονίζει η διευθύντρια του «Νηρέα», Δρ. Φάττα-Κάσινου και του ερευνητικού έργου ANSWER (H2020-MSCA-ITN-2015/675530) στο οποίο είναι συντονίστρια.

©Typologos.com 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.