ΤΟ Α.Π.Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

ΤΟ Α.Π.Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!   Καινοτόμο ερευνητικό έργο για την μείωση του χρόνου-  που απαιτείται μεταξύ της σύλληψης μιας ιδέας και της...