Νέα δεδομένα για την αρχή της αμπελοκαλλιέργειας και της εξημέρωσης της αμπέλου στην Ελλάδα κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού

23:58:28,12/02/2020 Η επιτόπια καλλιέργεια και εξημέρωση των αμπελιών στην προϊστορική Ελλάδα έγινε από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.! Αυτό δείχνουν νέα στοιχεία της έρευνας,που έγινε...