Καινοτόμος τεχνική ρομποτικής χειρουργικής μεσεντερίου αρτηρίας

Καινοτόμος τεχνική ρομποτικής χειρουργικής μεσεντερίου αρτηρίας  17:16:26, 01/29/2018 Νέα τεχνική ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης για την αντιμετώπιση του συνδρόμου άνω μεσεντερίου αρτηρίας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά διεθνώς, σύμφωνα με έγκυρο διεθνές περιοδικό, σε έφηβη από το...