Ετικέτα: Sound & Picture Theatre Production

Νέα Αφίσα παράστασης "Έρωτες και Θρήνοι γυναικών" 0

«Έρωτες και Θρήνοι γυναικών» από τις τραγωδίες του Ευριπίδη

«Δειναί γαρ αι γυναίκες ευρίσκειν τέχνας» 20:47:03,09/20/2018 Άλκηστη, Ανδρομάχη, Μήδεια, Ιφιγένεια, Ελένη, Εκάβη κι Ηλέκτρα αποτελούν  τις επτά γυναικείες επιβλητικές μορφές, που αποτέλεσαν τη βάση των ιστοριών των αρχαίων τραγωδιών του Ευριπίδη και οποίες ...

Πρώτη Αφίσα παράστασης "Έρωτες και Θρήνοι Γυναικών" 0

Έρωτες & Θρήνοι Γυναικών από τις τραγωδίες του Ευριπίδη

 Έρωτες  & Θρήνοι  Γυναικών από τις τραγωδίες του Ευριπίδη 14:30:55,07/20/2018 Το έργο  « Έρωτες  & Θρήνοι  Γυναικών»  από τις τραγωδίες του Ευριπίδη  «Άλκηστη», «Ανδρομάχη», «Μήδεια», «Ιφιγένεια», «Ελένη», «Εκάβη» και «Ηλέκτρα» θα παρουσιάσουν για μία...