Τα μαθηματικά πονάνε;

Τα μαθηματικά πονάνε;  Aπό τους Ian M. Lyons, Sian L. Beilock, When Math Hurts: Math Anxiety Predicts Pain Network Activation in Anticipation of Doing Math, PLOS ONE | www.plosone.org |October 2012 | Volume 7...