Ετικέτα: (Rutherford Backscattering Spectroscopy (R.B.S.)

0

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Μία εισαγωγή στη συμβολή των φυσικών μεθόδων χαρακτηρισμού στην τέχνη και την αρχαιολογία

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Μία εισαγωγή στη συμβολή των φυσικών μεθόδων χαρακτηρισμού στην τέχνη και την αρχαιολογία.  Του καθηγητή, Παναγιώτη Μισαηλίδη,Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (misailid@chem.auth.gr)  Περίληψη  Η παρουσίαση αυτή δίνει, με τη...