Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ CERN!!

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΜΕ ΤΟ CERN!! Από τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου Κύπρου Σημείο αναφοράς της παγκόσμιας επιστήμης έγινε το Πανεπιστήμιο Κύπρου- την περασμένη εβδομάδα. Aναλυτικότερα, με...