Υποστήριξη από το Ι.ΜΕΤ./ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε δήμους – φορείς για δημιουργία σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Υποστήριξη  από το Ι.ΜΕΤ./ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε δήμους – φορείς για δημιουργία σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 17:00:21,08/01/2018 Στη δημιουργία της ιστοσελίδας www.svakguide.imet.gr με ελεύθερη χρήση προς όλους προχώρησε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών...