Αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών με τη δημιουργία διαδικτυακών παρεμβάσεων

22:03:33,07/06/2019 Στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών με τη δημιουργία διαδικτυακών παρεμβάσεων στοχεύει το έργο με τίτλο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and new Community Efforts» (ακρωνύμιο: «ReaDI-STANCE»), σε ελληνική απόδοση: «Παρέμβαση Αναγνωστικών Δυσκολιών:...