Απονομή του τίτλου αντεπιστέλλοντος εταίρου στην Dame Averil Cameron από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ.

 Απονομή του τίτλου   αντεπιστέλλοντος εταίρου στην Dame Averil Cameron από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. Τον τίτλο του αντεπιστέλλοντος εταίρου στην πρόεδρο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Οξφόρδης-  καθηγήτρια,  Dame Averil Cameron, αποφάσισε ...