Pre-Engineering Weekends

Pre-Engineering Weekends   Νέα από το Κολλέγιο Ανατόλια     Το κέντρο εκπαίδευσης STEM  του Κολλεγίου Ανατόλια διοργάνωσε το πρώτο πρόγραμμα Engineering σε σχολείο εκτός των Η.Π.Α., με την ονομασία Pre-Engineering Weekends.