Την ποιότητα και την ισότητα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μετρά ερευνητική προσπάθεια

Την ποιότητα και την ισότητα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μετρά  ερευνητική προσπάθεια 18:33:05,01/08/2018 Την ποιότητα και την ισότητα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μετρά η ερευνητική προσπάθεια με τίτλο «Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments...