Εμπορικές επικοινωνίες και στη Σελήνη!

Εμπορικές επικοινωνίες θα αναπτυχθούν  γύρω από τη Σελήνη! Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 22:14:43,09/20/2021 Εμπορικές επικοινωνίες θα αναπτυχθούν  γύρω από τη Σελήνη, αφού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕSA)  υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 τη σύμβαση με...