«Covid-19 Data Explorations»

Πρωτοβουλία ερευνητών του Α.Π.Θ. Αποτύπωσης -διερεύνησης συσχετίσεων πολλαπλών πηγών δεδομένων σχετικά με την COVID-19 20:13:09,04/28/2020  CovidDEXP – Covid-19 Data Explorations ονομάζεται το δυναμικό διαδικτυακό παρατηρητήριο για την αποτύπωση και τη διερεύνηση συσχετίσεων πολλαπλών συνόλων...