Ίσως να βρέθηκε το «κλειδί» για την επιβίωση των μεγάλων δασών!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ TYPOLOGOS.COM  Ίσως να βρέθηκε το «κλειδί» για την επιβίωση των μεγάλων δασών!  Επιμέλεια: Νικόλαος Μόσχοβος, e–mail: nikmoshov@gmail.com  (Φωτογραφία: Η ικανότητα επιβίωσης των δέντρων  οφείλεται κυρίως στην ικανότητά τους...