Ετικέτα: NASA / CXC / APC / Universite de Paris Diderot / M.Clavel et al.

0

Εικόνες ακτινών τύπου X του Τοξότη Α *- Chandra X-Ray Observatory Images for NASA

Εικόνες  ακτινών τύπου  X  του Τοξότη Α *- Chandra X-Ray Observatory Images for NASA Νέα και φωτογραφίες από  τη NASA Οι ερευνητές έχουν βρει αποδείξεις ότι η συνήθως αμυδρή  περιοχή, που βρίσκεται  πολύ κοντά...