ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΙΙ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ !

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΙΙ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ  ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  !  ...