Το Ετήσιο Φόρουμ EPoSS – Ετήσιο Συνέδριο MNBS 2018 στη Θεσσαλονίκη

Δύο σημαντικές Ευρωπαϊκές  συναντήσεις  τεχνολογίας, που είναι το  Ετήσιο Φόρουμ EPoSS –  Ετήσιο Συνέδριο MNBS 2018,  θα φιλοξενήσει  το  Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης...