Ετικέτα: Metron Analysis

Laptop- Φωτογραφία από Markus Spiske από το Pixabay 0

Ενας στους 4 χρήστες αποθήκευσε έργο του λόγου

21:12:57,07/31/2020 Ένας στους τέσ­σε­ρις χρή­στες έχει απο­θη­κεύ­σει του­λά­χι­στον ένα έρ­γο του λό­γου σε του­λά­χι­στον μία ηλε­κτρο­νι­κή συ­σκευή (pc, smartphone, tablet, εξω­τε­ρι­κό σκλη­ρό δί­σκο, usb, κ.λπ.). Αυτό δείχνουν τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώμης,...

Ερωτηματολόγιο έρευνας 0

Ανασφαλείς, εσωστρεφείς και καχύποπτοι οι Έλληνες

17:57:21,09/26/2018 Aνασφαλείς, εσωστρεφείς και καχύποπτοι εμφανίζονται οι Έλληνες μέσα από μια έρευνα, που έγινε με φορέα ανάθεσης τη «διαΝΕΟσις» σε συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Ε., ενώ τη διεξήγαγε η  Metron Analysis σε 1.200 νοικοκυριά σε...