Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά: H θεολογία του Αριστοτέλη σφράγισε την ιστορία της Δυτικής µεταφυσικής και συνδέθηκε µε το µεγάλο πρόβληµα του «αντικείμενου της µεταφυσικής»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Τα ρεπορτάζ  του  www.typologos.com Τερέζα  Πεντζοπούλου-Βαλαλά: H θεολογία του Αριστοτέλη σφράγισε την ιστορία της Δυτικής µεταφυσικής  και συνδέθηκε µε το µεγάλο πρόβληµα του «αντικείμενου της µεταφυσικής» Του Νίκου  Μόσχοβου,...