Σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης σε Eυρωπαϊκό επίπεδo αναδεικνύεται η Ελλάδα!

Σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης  σε Eυρωπαϊκό επίπεδo  αναδεικνύεται η Ελλάδα!     Σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης  σε Eυρωπαϊκό επίπεδo  αναδεικνύεται η Ελλάδα, καθώς   φιλοξενεί...