Νέες έρευνες βοηθούν τα παιδιά να μάθουν την επιμονή στις εργασίες

18:07:31,09/22/2018 Την επιμονή στις εργασίες μπορούν να μάθουν τα παιδιά,  όταν ενθαρρυνθούν  να «βοηθήσουν»   και  να μη τους ζητηθεί να  είναι απλώς «βοηθοί», προκειμένου   να εκπληρώσουν καθημερινά πράγματα,  που είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν. Αυτό...