Σωματική τιμωρία και συμπεριφορά παιδιών

 Η σωματική τιμωρία «οδηγεί» σε προβλήματα συμπεριφοράς των  παιδιών Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος  21:20:50,03/26/2021 Οι σκληρές πρακτικές  γονικής μέριμνας  (δηλαδή, η  σωματική τιμωρία) κι  όχι η γενετική συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά....