Τέλος στους φακούς επαφής βάζει ανώδυνα η διαθλαστική χειρουργική με laser 8ης γενιάς !

Τέλος στους φακούς επαφής βάζει ανώδυνα  η  διαθλαστική χειρουργική με laser 8ης γενιάς εντός ολίγων λεπτών !   Τέλος στους φακούς επαφής βάζει ανώδυνα  η  διαθλαστική χειρουργική με laser 8ης γενιάς μέσα σε λίγα...