Στόχοι και νέα Χρονιά!

20:12:42,01/02/2019 Όχι, δεν είναι αστείο  και το αποδεικνύουν επιστημονικές  μελέτες: Μόλις, το 8% των ανθρώπων επιτυγχάνουν την επίτευξη των στόχων, που έχουν σκεφθεί ή υποσχεθεί για τη νέα χρονιά! «Είναι εύκολο να παρασυρθείτε από...