Τα σημάδια , που δείχνουν ότι το παιδί σας, μπορεί να χρειαστεί γυαλιά

16:31:45,08/19/2018 Η υγιής όραση είναι απαραίτητη για την επιτυχία ενός παιδιού στο σχολείο. Μερικά παιδιά ενδέχεται να χρειαστούν τελικά γυαλιά.