Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης στους εφήβους μπορεί να ωφελήσει και την ψυχική υγεία των γονέων

15:51:23,08/14/2018 Η σχέση μεταξύ  του γονέα και  του  εφήβου εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την κοινή εμφάνιση ή τη  συμπεριφορά, καθώς φαίνεται να συνδέονται  τα συμπτώματα της κατάθλιψης  και στους δύο.