Τα παιδιά λένε ναι στην επιχειρηματικότητα. Αλλάζουν τις ζωές τους και την Ελλάδα!

Τα παιδιά λένε ναι στην επιχειρηματικότητα. Αλλάζουν τις ζωές τους και την Ελλάδα! 18:57:01,04/18/2018 Τα παιδιά λένε ναι στην επιχειρηματικότητα. Αλλάζουν τις ζωές τους και την Ελλάδα!  Αυτό συνέβη ήδη στη μαθητική εμπορική έκθεση,...