Ακόμη και οι ενήλικες φαίνεται να επωφελούνται από μια κανονική ώρα για ύπνο

17:53:36,09/23/2018 Ο επαρκής ύπνος έχει αποδειχθεί ότι βοηθά να κρατηθεί υγιές  το σώμα υγιές και  σε εγρήγορση το μυαλό, αλλά  τώρα φαίνεται πως δεν είναι μόνον  ένα πρόβλημα καταγραφής τουλάχιστον επτά ωρών. Το συμπέρασμα...