Η ανάκτηση μετά από σοβαρή μόλυνση εκ της πανδημίας COVID-19 θέτει μοναδικές προκλήσεις

Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 21:41:04,08/06/2020 Μοναδικές προκλήσεις θέτει η ανάκτηση μετά από σοβαρή μόλυνση  εκ της πανδημίας COVID, αφού οι εμπειρογνώμονες του συστήματος Υγείας  του  Πανεπιστημίου του Michigan  θεωρούν ότι η πανδημία θα έχει σοβαρές...