Η ΑΠίΘανη φοιτητική ομάδα HAILdom στον τελικό του διαγωνισμού «Ιnvent for the Planet», στο Πανεπιστήμιο του TEXAS A&M

15:39:20,03/13/2019 Στον τελικό του διεθνούς φοιτητικού διαγωνισμού με τίτλο «Ιnvent for the Planet –ΙFTP» προκρίθηκαν  τα μέλη της φοιτητικής ομάδας HAILdom  του Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή συνολικά πέντε γκρουπ στις 23-24 Απριλίου 2019, στο Πανεπιστήμιο του TEXAS A&M, στις...