Θεραπευτική καινοτομία για επούλωση έλκους & αποφυγή ακρωτηριασμού

03:13:30,05/25/2019 Θεραπευτική καινοτομία στην επούλωση βαθέως χρόνιου νευροπαθητικού επιμολυσμένου έλκους πέλματος και την αποφυγή του ακρωτηριασμού του άκρου, σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εφάρμοσαν η διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής – παθολόγος Ελένη...