Χαμηλές οι επιδόσεις της Ελλάδας σε πολιτικές κλιματικής αλλαγής

Χαμηλές οι επιδόσεις της Ελλάδας σε πολιτικές κλιματικής αλλαγής Από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Με τη 17η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Ντέρμπαν να οδεύει προς το τέλος, το Germanwatch <http://www.germanwatch.org/klima/ccpi.htm...