ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Η Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ συμμετέχει (από τον Σεπτέμβριο του 2009) στο Ευρωπαϊκό...