Νέο Online εργαλείο εντοπίζει τις καλές πρακτικές μορφών χρηματοδότησης σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης

Νέο Online  εργαλείο εντοπίζει τις καλές πρακτικές μορφών χρηματοδότησης σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης 14:17:10, 01/26/2018 Το εύχρηστο, online εργαλείο Finermap Tool  επιτρέπει να εντοπίζετε γρήγορα τις καλύτερες μορφές χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με τη...