Τα Ερευνητικά Προγράμματα «Γραφένιο» και «Ανθρώπινος Εγκέφαλος» κερδίζουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης !

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com  Τα Ερευνητικά Προγράμματα «Γραφένιο»  και «Ανθρώπινος Εγκέφαλος»  κερδίζουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση  των δύο  δισεκατομμυρίων ευρώ  στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης !  Του Νίκου Μόσχοβου, e–mail:...