Οι ανήλικοι Έλληνες αθλητές φαίνεται ότι καταναλώνουν τα συμπληρώματα διατροφής σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά (49,3%) σε σχέση με συνομήλικους άλλων χωρών!

20:47:15,05/25/2019 Οι ανήλικοι Έλληνες αθλητές φαίνεται ότι καταναλώνουν τα συμπληρώματα διατροφής σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά (49,3%) σε σχέση με συνομήλικους  άλλων  χωρών! Μάλιστα, για το 17,2% των ανηλίκων Ελλήνων αθλητών  μετρήθηκε πως  λαμβάνουν  κρεατίνη...