Ετικέτα: ESA’s Proba-V vegetation-mapping minisatellite