Ετικέτα: ESA’s Proba-2

0

STORM OF THE YEAR – Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

STORM OF THE YEAR – Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ News from ESA. (Ακολουθεί Ελληνική Μετάφραση) With the 11-year solar cycle nearing its peak, this has been a lively period for the Sun. Belgian astronomers...