Παραλλαγή B.1.1.7 COVID-19 και θνησιμότητα

Η μετάλλαξη B.1.1.7 του COVID-19 συσχετίζεται με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας (30%-100%) Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος  21:21:25,03/10/2021 Η παραλλαγή (μετάλλαξη)  B.1.1.7 του ιού της πανδημίας  COVID-19 συσχετίζεται με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας (30%-100%), όπως δείχνει...