Μέτρηση της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη από το Α.Π.Θ.

Μέτρηση της  δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη από το Α.Π.Θ. 18:08:43,12/28/2017 Τη δυσοσμία που επικρατεί κατά καιρούς στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα μετρήσει το  σύγχρονο σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας-Φασματοσκοπίας Μάζας σε σύζευξη με τη μονάδα θερμικής εκρόφησης...